Городенківська міська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА СЕКТОРУ МОЛОДІ ТА СПОРТУ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 11.01.2022 13:44
Кількість переглядів: 864

                               

     Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Городенківської міської ради, затвердженого розпорядженням від 06.01.2021р.№ 1  оголошується конкурс на заміщення вакантної  посади  головного спеціаліста сектору молоді та спорту  апарату міської ради (0,5 ставки):

  Вимоги до кандидата на заміщення вакантної  посади міської ради:

 1. Громадянство  України.
 2. Наявність  вищої освіти не нижче  спеціаліста.
 3.  Креативність, комунікабельність, вміння працювати з молоддю.
 4. Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.
 5. Вільне володіння державною мовою.
 6. Володіння  персональним ком’ютером на середньому рівні.  

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошені строк такі документи:

      1) письмову заяву про участь  у конкурсі;
      2) заповнену особову картку  (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

      3) копію (копії) документа (документів) про освіту,

      4) копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
      5) копію паспорта громадянина України

      6) копія реєстраційної картки платника податків;
    7) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (відповідно до абзацу першого частини третьої  статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»)

      8) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’яних);
      9) фотокартка розміром 4 x 6;

     10) медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ України.
     Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.


Дата початку прийняття документів для участі в конкурсі  з  11 січня року по  10 лютого 2022 року до 17 год., документи приймаються за адресою: м. Городенка, вул.І.Богуна,11 Городенківська міська рада, телефон для довідок: 0676483154

Е-mail:kadry1_horodenka@i.ua.

Конкурс проходитиме  14 лютого 2022 року о 10 год. в Городенківській міській раді за адресою: м. Городенка вул. І.Богуна,11 .

 

Перелік питань для проведення іспиту кандидата на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору молоді та спорту апарату  Городенківської міської ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України.

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Форма правління в Україні (ст. 5).
 3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 4. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
 5. Найважливіші функції держави та державні символи України (ст. 17,20).
 6. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).
 7. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 8. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 9. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).
 10. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).
 11. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 12. Статус прокуратури України за Конституцією України (ст. 131--1).
 13. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 14. Система судів в Україні (ст.125).
 15. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття посадової особи (ст. 1,2).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).
 4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст. 6).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).
 8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст. 12).
 9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15).
 10. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого   самоврядування (ст. 15,16).
 11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).
 12. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 18,20).
 13. Оплата праці, відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21).
 14. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21,22).
 15. Відповідальність    за    порушення    законодавства    про    службу    в    органах        місцевого самоврядування (ст. 23,24).

IІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів "корупція" та "корупційне правопорушення" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст.. 1).
 2. Визначення термінів "корупційне правопорушення" та "неправомірна вигода" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст.. 1).
 3. Визначення термінів "близькі особи" та "суб’єкти декларування" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст.. 1).
 4. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (ст. 3).
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.. 21).
 6. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).
 1. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
 2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 3. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст. 34).
 4. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36).
 5. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).
 6. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).
 7. Спеціальна перевірка (ст. 56).
 8. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).
 9. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
 1. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
  2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
  3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
  4. Територіальні громади (стаття 6).
  5. Місцевий референдум (стаття 7).
  6. Загальні збори громадян (стаття 8).
  7. Місцеві ініціативи ( стаття 9).
  8. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування ( стаття 10).
  9. Виконавчі органи рад ( стаття 11).
  10. Селищний голова ( стаття 12).
  11. Громадські слухання (стаття 13).
  12. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
  13. Організаційно-правова, матеріальна  і фінансова основи  місцевого самоврядування    (стаття 16).
  14. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами (ст.17,18).
  15. Статут територіальної громади  (стаття 19).

 

V. Питання по специфіці роботи сектору молоді та спорту

 1. Організація дозвілля молоді та робота  виконавчого комітету  з цього питання.   

2.  Роль молодіжних організацій у розвитку дозвілля молоді

3. Який Закон України визначає загальні засади створення організаційних, соціально-економічних,  політико-правових умов соціального становлення та  розвитку молодих громадян України в інтересах  особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та  розвитку молоді?

         4. Якими законодавчими актами керується сектор молоді та спорту?

         5. Як готуються  пропозиції до проектів  регіональних програм з молодіжної політики, фізичної культури та спорту у   регіоні.

         6.  Які основні 3 пріорітети програми «Молодь України»

         7.  Розкажіть як ви розумієте поняття національно-патріотичне виховання молоді.

         8.  Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон   України «Про фізичну культуру і спорт»).

         9.   Яке визначення терміну «молодь»?

        10.  Порядок розробки програм, для якісної роботи  сектору молоді та спорту

       11.  Фізична культура і спорт - складова частина загальної  культури суспільства    (Закон  України «Про фізичну культуру  і спорт»).

         12.   Який орган виконавчої влади забезпечує координуючу роль щодо проведення державної політики у сфері соціального  становлення та  розвитку молоді?

13.  Яке визначення терміну «молодіжні громадські організації»?

14.  Хто має право здійснювати фінансування програм і проектів молодіжних громадських організацій, що сприяють соціальному становленню та розвитку молоді та реалізації її суспільно корисних ініціатив, надавати дотації і субсидії молодіжним?

15.   На яких принципах базується соціальне становлення та розвиток молоді?

        А) повага до загальнолюдських цінностей, прав людини народів, історичних, культурних, національних особливостей України, її природи

        Б) усі правильні відповіді

        В) безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема

        Г) доступність для кожного молодого громадянина соціальних послуг і рівність правових гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень