Городенківська міська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій

Дата: 01.05.2023 16:38
Кількість переглядів: 240

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2023 р. № 340
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій зміни, що додаються.

2. Пенсійному фонду України, Національній соціальній сервісній службі, обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) за участю органів місцевого самоврядування забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про порядок реалізації цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

                                                         Д. ШМИГАЛЬ

   

 

                   

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2023 р. № 340

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390; 2021 р., № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554; 2022 р., № 80, ст. 4826; 2023 р., № 4, ст. 319):

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Це Положення визначає умови призначення та порядок надання громадянам таких житлових субсидій:”;

2) в абзаці четвертому пункту 8 слова і цифри “перелік яких визначено в переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), який формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій” замінити словами і цифрами “зазначених у переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309 (крім тих, які розташовані на територіях можливих бойових дій, а також тих, щодо яких зазначено дату припинення окупації)”;

3) у пункті 9:

абзац тринадцятий після слова “зареєстрована” доповнити словом “(задекларована)”;

абзац чотирнадцятий після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

4) абзац третій пункту 10 після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

5) в абзаці дев’ятому підпункту 3 пункту 14 слова “перебували у місцях позбавлення або обмеження волі” замінити словами “перебували в полоні, що підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб’єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством, або перебували в місцях позбавлення/обмеження волі”;

6) у пункті 22:

абзац другий після слова “зареєстровані” доповнити словом “(задекларовані)”;

абзаци третій і четвертий після слів “не зареєстровані” доповнити словами “(не задекларовані)”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Житлова субсидія не може призначатися одночасно і за зареєстрованим місцем проживання особи, і за її задекларованим місцем проживання, і за місцем її фактичного проживання.”;

7) у пункті 23:

абзац перший після слова “зареєстровані” доповнити словом “(задекларовані)”;

абзац другий після слова “зареєстрованим” доповнити словом “/задекларованим”;

8) у пункті 24:

перше речення абзацу другого після слова “зареєстровані” доповнити словами “та/або задекларовані”;

у першому реченні абзацу третього слова “зареєстроване (фактичне)” замінити словами “зареєстроване/задеклароване або фактичне”, а слова “які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду” - словами “які перебувають у полоні, що підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб’єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду,”;

перше речення абзацу четвертого після слова “зареєстровані” доповнити словом “(задекларовані)”;

9) у пункті 25:

абзац перший після слова “зареєстрованих” доповнити словами “та/або задекларованих”;

абзац другий після слова “зареєстровані” доповнити словом “(задекларовані)”;

абзац третій після слова “зареєстрованим” доповнити словом “/задекларованим”;

10) пункт 26 після слова “зареєстровані” доповнити словом “(задекларовані)”;

11) у пункті 28:

абзац перший після слів “не зареєстровані” доповнити словами “(не задекларовані)”;

перше речення абзацу другого після слів “не зареєстровані” доповнити словами “(не задекларовані)”;

12) третє речення пункту 47 після слів “продовжено на час хвороби заявника” доповнити словами “(але не довше ніж до дня закінчення опалювального/неопалювального сезону)”;

13) абзац восьмий пункту 50 після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

14) пункт 53 після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

15) пункт 54 після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

16) у пункті 78:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“у складі яких є задекларовані особи;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;

абзац п’ятий після слова “зареєстрованих” доповнити словом “(задекларованих)”;

17) у пункті 90:

абзац другий після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“про перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - дванадцятим;

18) пункт 91 після слова “зареєстрованих” доповнити словом “/задекларованих”;

19) пункт 115 викласти в такій редакції:

“115. Фінансування та виплата житлових субсидій здійснюється уповноваженими органами в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2014 р., № 53, ст. 1408; 2021 р., № 4, ст. 212; 2023 р., № 6, ст. 505):

1) пункт 11 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У період дії воєнного стану для призначення допомоги при народженні дитини один із батьків (опікун), який тимчасово перебуває за межами України (крім осіб, які перебувають на території держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України), надсилає до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) заяву та видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - шістнадцятим;

2) у пункті 35-2:

абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів;

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу сім’ї;

2-1) особи, які входять до складу сім’ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога на дітей одиноким матерям, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять перший вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять дев’ятим;

в абзаці чотирнадцятому слова “на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” замінити словами і цифрами “в населених пунктах, зазначених у переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309 (крім тих, які розташовані на територіях можливих бойових дій, а також тих, щодо яких зазначено дату припинення окупації)”;

абзац п’ятнадцятий виключити;

3) пункт 35-3 доповнити абзацом такого змісту:

“Допомога на дітей одиноким матерям призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка перебуває в трудових відносинах та за яку не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”;

4) абзац тринадцятий пункту 61 замінити абзацами такого змісту:

“інформація про осіб, які входять до складу сім’ї та протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів;

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

інформація про осіб, які входять до складу сім’ї та на перше число місяця, з якого призначається допомога на дітей одиноким матерям, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять другим.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 4, ст. 212, № 56, ст. 3462; 2022 р., № 80, ст. 4826, № 95, ст. 5891):

1) в абзаці одинадцятому пункту 5 слова і цифри “(для дитини віком до 14 років)” замінити словами і цифрами “(для дитини віком до 14 років, а в разі відсутності паспорта громадянина України - до 16 років)”;

2) у пункті 10:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням державної соціальної допомоги здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів;

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.

Державна соціальна допомога призначається у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу сім’ї;”;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, на перше число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;”;

у підпункті 3:

в абзаці першому слова “на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” замінити словами і цифрами “в населених пунктах, зазначених у переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309 (крім тих, які розташовані на територіях можливих бойових дій, а також тих, щодо яких зазначено дату припинення окупації)”;

абзац другий виключити;

3) пункт 11-1 викласти в такій редакції:

“11-1. Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”.

Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка перебуває в трудових відносинах і за яку не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”.

4. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161; 2022 р., № 80, ст. 4826; 2023 р., № 4, ст. 319):

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм надання громадянам у грошовій формі таких пільг:”;

2) доповнити Порядок пунктом 9-1 такого змісту:

“9-1. Суми пільг в обсязі залишків коштів, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 р., за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 р. і які було повернуто АТ “Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі (далі - невиплачені суми пільг), виплачуються пільговикам органами Пенсійного фонду України за зверненнями таких пільговиків протягом квітня - вересня 2023 року.

Для забезпечення виплати невиплачених сум пільг органами Пенсійного фонду України АТ “Ощадбанк” передає до 1 березня 2023 р. Пенсійному фонду України захищеними каналами зв’язку реєстр таких пільговиків у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та АТ “Ощадбанк”.

Для отримання невиплачених сум пільг пільговик подає до органу Пенсійного фонду України заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначає:

назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.

На підставі поданих пільговиками заяв Пенсійний фонд України формує щомісяця суму невиплачених пільг, яка підлягає виплаті, та включає її до заявки щодо потреби в коштах на виплату пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка формується відповідно до пункту 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).

У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня 2022 р. обліковувалися залишки коштів пільг, член його сім’ї, на якого поширювалися пільги і відомості про якого внесено до Реєстру, може отримати такі кошти, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми та копіями:

свідоцтва про смерть пільговика;

паспорта громадянина України (або чіткими фото паспорта громадянина України з розбірливим текстом, без будь-яких виправлень) або документа про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України пільговика;

реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика.

У заяві член сім’ї померлого пільговика зазначає такі відомості про себе:

власне ім’я та прізвище;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та номер тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), ким видано документ і дата його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.”;

3) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Фінансування та виплата пільг здійснюється уповноваженими органами у грошовій готівковій формі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”;

4) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, або неповідомлення уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на розмір виплачених пільг, на вимогу уповноваженого органу повертаються пільговиком.

Надання пільги припиняється:

з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, - з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;

за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується в судовому порядку.”.

5. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981; 2022 р., № 95, ст. 5891):

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. До середньомісячного сукупного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у зазначених заходах грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, передбачені законодавством для працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших військових формувань, утворених відповідно до закону.”;

2) в абзаці другому пункту 13 слова “(крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)” замінити словами “, а також для осіб, які перебувають у трудових відносинах і за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (крім військовослужбовців або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302, № 25, ст. 1340):

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій у разі застосування положень цієї постанови здійснюється без дотримання вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1474 “Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 316), Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”;

2) доповнити постанову пунктом 2-3 такого змісту:

“2-3. Дозволити Міністерству соціальної політики в межах видатків, передбачених на 2023 рік, здійснити фінансування виплат грошових допомог за 2022 рік на підставі сформованої в поточному році інформації (реєстрів) про одержувачів грошової допомоги.”.

7. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 462 “Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1906, № 80, ст. 4826) доповнити абзацом такого змісту:

“Кпк2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на оплату житлово-комунальних послуг за квітень і січень 2021 р. (Кпкк2021 = 0,59);”.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень