Городенківська міська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в м. Городенка по вул. Височана, 2

Дата: 23.05.2023 13:56
Кількість переглядів: 98

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту
детального плану території в м. Городенка по вул. Височана, 2

 ( в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2621610100:01:001:0356)

Городенківської територіальної громади

Коломийського району Івано-Франківської області

 

1.

Замовник та Розробник

 

Городенківська міська громада

Юридична адреса: 78103, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Городенка, вул. Шевченка Тараса, буд. 77

e-mail: gmr.if.ua@gmail.com

ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»

Юридична адреса: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул. Глібова,43 оф.140; e-mail: apld@ukr.net 

2.

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

«Детальний план території в м. Городенка по вул. Височана, 2 (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2621610100:01:001:0356) Городенківської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області» є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, а саме – нове будівництво локальних очисних споруд очистки виробничих стічних вод, формування принципів планувальної організації забудови згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розміщення локальних очисних споруд очистки виробничих стічних вод  в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території в м. Городенка по вул. Височана, 2 (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2621610100:01:001:0356) Городенківської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області розробляється на підставі рішення  Городенківської міської ради «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації  «Детальний план території в м. Городенка по вул. Височана, 2 (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2621610100:01:001:0356) Городенківської територіальної громади

Коломийського району Івано-Франківської області » № 1382-24/2023 від 02 березня 2023р».

   Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

     Затверджений детальний план є основою для визначення містобудівних умов та обмежень

3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Детальним планом території в м. Городенка по вул. Височана, 2 (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2621610100:01:001:0356) Городенківської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області передбачається визначення граничних параметрів об’єкта забудови  в умовах існуючої ситуації.

 Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Основними принципами планувально-просторової організації при розробленні детального плану території, на яких базується проектне рішення є:

- взаємозв’язки планувальної структури детального плану з існуючою планувальною структурою ;

- організацією проїздів, що доповнюють загальну схему руху транспорту та пішоходів;

Основні фактори, які впливають на ідею, архітектурно-планувальної та об'ємно - просторової організації території є:

-  планувальні обмеження;

- врахування наявного розподілу території згідно даних Державного Земельного кадастру України;

- забезпечення санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших містобудівних умов.

Територія на якій передбачається  під нове будівництво локальних очисних споруд очистки виробничих стічних вод розташована в західній частині м. Городенка, по вул. Височана 2,  в межах земельної ділянки з кадастровим номером  2621610100:01:001:0356. На ділянці наявні будівлі та споруди діючого підприємства  «ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД», категорія земель: Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення: 11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, площа:6,3876 га.

Городенківський сирзавод» спеціалізується на виготовленні молочної продукції починаючи з 1944 року. Сьогодні це підприємство є одним із осередків кращих традицій українського сироваріння і добре відоме сирами.

Нове будівництво передбачено в північно-східній частині ділянки, на площі приблизно 0,2151 га.

Транспортний зв’язок з м. Івано-Франківськ  здійснюється по дорозі   Р-20.

Автошля́х Р 20 — автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Івано-Франківської області через Снятин — Городенку — Тлумач — Тязів.

Загальне композиційне вирішення території, відносно якої розробляється детальний план території, обумовлене проходженням зовнішньої межі проектування, рельєфом території, містобудівним оточенням, що склалося навколо території.

В основу планування покладено функціональне зонування території, умови раціонального використання території, вимоги охорони навколишнього середовища, а також схема транспортних і технологічних зв’язків між окремими ділянками.

На  ділянках передбачено розміщення локальних очисних споруд очистки виробничих стічних вод продуктивністю до 500 м3 на добу.

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає підстави для розробки детального плану території, природні умови, характеристики рельєфу ділянки, соціально - економічні і містобудівні умови, соціально-економічні і містобудівні умови, оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження, транспорт і вулично-дорожня мережа; інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору; система протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій території; містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять:

Містобудівна частина:

- Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури населеного пункту М1:10000;

- Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель М1:1000;

- Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель поєднаний зі схемою транспортної мобільності та інфраструктури        М1:1000, Креслення поперечних профілів вулиць М1:500;

-  План функціонального зонування території   М 1:1000;

-  Схема інженерного забезпечення території М 1:1000;

- Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування М 1:1000;

- Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час М1:1000;

- Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий час М1:1000;

- План червоних ліній М1:1000.

Землевпорядна частина :

- План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень М 1:1000;

- План обмежень у використанні земель, сформованих за результатами розроблення детального плану, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації М 1:1000.

4.

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

А) Для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

У процесі будівництва та експлуатації будівель та споруд можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

Атмосферне повітря

За даними соціально-гігієнічного моніторингу в  населених пунктах спостерігається забруднення атмосферного повітря пилом, оксидом вуглецю, формальдегідом, діоксидом сірки, діоксидом азоту За результатами досліджень просліджується тенденція, до зростання забруднення повітря.

Суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря є автошляхи з інтенсивним рухом транспорту, у населених пунктах частка викидів від автотранспорту сягає 70-90%.  Ділянка розташована вздовж вул. Височана.

Виходячи з біохімічних процесів, які проходять під час експлуатації устаткування, прогнозується виділення в приземний шар атмосфери незначної кількості газів. Концентрація забруднених речовин є значно меншою гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин населених місць.

Діяльність очисних споруд не передбачає утворення забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря: очисні споруди незалежні від палива, не виділяють ніяких шкідливих речовин, не забруднюють навколишнє середовище, безшумні при роботі.

Можливими джерелами забруднення атмосфери на проектованому об'єкті є тимчасові місця паркування спецтехніки.

Мікроклімат. Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону відсутні.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Ґрунти. Вплив буде створюватися під час будівництва споруд та характеризується, в основному, як механічний і супроводжується переміщенням розкритих порід в тимчасові відвали. Після закінчення будівництва вплив на ґрунти буде виражатися в незначному ущільненні під основою фундаменту.

Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час рекультивації та будівництва включають:

1.  Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.

2.  Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його при рекультивації, вертикального планування будівельного майданчику.

3.  Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям.

4.  Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.

5.  Заправка будівельної техніки лише закритим способом - автозаправниками.

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території матимуть незначний вплив, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів

Біорізноманіття. Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені насадження та деревну рослинність. Зелена маса, вилучена при будівництві споруд буде використана для організації рельєфу даної ділянки. Влаштування зелених зон має виключно позитивний вплив на біорізноманіття.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.

Водне середовище. Будівництво очисних споруд забезпечить збереження водних ресурсів Городенківської міської ради. Відповідно до проекту буде здійснено очистку стічних вод до нормативних показників та стабілізацію очищеної води.

Технологічна схема буде функціонувати наступним чином:

Стічні води надходять в усереднювач стоків, де відбувається накопичення та усереднення стоку з метою забезпечення рівномірної подачі стоків на очистку.

Основна очистка проводиться комбінованими біологічними методами в біореакторах, де відбувається переведення частини зв’язаного азоту у газоподібний стан і виділення його у повітря. В аеробноому біореакторі проходить окислення органічних забруднень та переведення сполук азоту в нітратну форму. Окислення відбувається киснем з повітря, яке нагнітається повітродувкою через систему дрібнобульбашкової пневматичної аерації. Використання в системі аерації мембранних аераційних елементів дозволяє значно знизити витрати електроенергії та зменшити потужність повітродувки. Строк служби мембранних аераторів значно вищий від звичайних, вони не вибагливі в експлуатації і не потребують спеціалізованого очищення.

Біологічна очистка в аеробних біореакторах здійснюється колонією вільноплаваючих мікроорганізмів - активним мулом. Видалення затриманих забруднень проходить у відстійнику. Його конструкція дозволяє отримувати ефективне розділення суміші активного мулу та очищеної води. Згідно вимог діючих нормативів очищена вода піддається знезараженню розчином гіпохлориту натрію, який значно безпечніший ніж вільний хлор. Фінішна стадія очистки відбувається на біоплато.

Після знезараження очищена вода потрапляєу водовідвіднуканаву.

В процесі окислення кількість мулу в зв’язку з ростом мікроорганізмів і наявністю органічних забруднень безперервно зростає. Даний мул називається надлишковим, який із відстійника відводиться в стабілізатор осаду. Стабілізований осад подається насосом на установку зневоднення. Зневоднення осаду відбувається за допомогою дегідратора. Для покращення процесу зневоднення у трубопровід подачі осаду на дегідратор насосом-дозатором з розчинного бачка флокулянту дозується флокулянт.

Частина мулу (рециркуляційний активний мул) надходить із відстійника в аеробний біореактор, для підтримання необхідної кількості мікроорганізмів активного мулу.

Враховуючи вище перераховане, можна сказати, що дані очисні споруди лише покращать стан водного середовища.

Відходи. В процесі роботи очисних споруд буде утворюватися стабілізований осад. Даний вид відходу не є токсичним і відноситься до 4 класу небезпеки, згідно КВ ДК 005-96. Також передбачається утворення твердих побутових відходів.

 

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Здійснення експлуатації  установок «УМКА-БІО» згідно з рекомендаціями виробника. Розміри санітарно-захисних зон від установок продуктивністю: від 1,5 до 25 м у добу - 5 м, від 26 до 200 м. у добу - 15 м, від 201 до 500 м. у добу - 20 м. При цьому, установки повинні бути герметичними, заглибленого чи напівзаглибленого типу, або розташовуватися у закритих приміщеннях. Встановлення вищевказаних розмірів санітарно - захисних зон можливе за відсутності мулових майданчиків на території очисних споруд.

  

Для територій з

природоохоронним

статусом.

Б) для територій з природоохоронним статусом - земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

В) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення - транскордонний плив відсутній.

5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 

6.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров'я населення:

  • щодо охорони атмосферного повітря;
  • охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
  • заходи щодо пожежної безпеки;
  • відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.

Заходи щодо пожежної безпеки

До споруд забезпечений вільний під’їзд пожежного автотранспорту.

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично очищатися від сміття та опалого листя. Зовнішнє освітлення повинне забезпечувати швидке знаходження пожежного інвентарю на пожежному щиті.

Блискавкозахист, для захисту від прямих ударів блискавки по будівлях та спорудах, необхідно передбачити струмовідводи від металевих опор до контуру заземлення

Захисні заходи цивільної оборони

Захисні споруди цивільної оборони на території об'єкту проектом не передбачені.

Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС в Івано-Франківської області.

Компенсаційні заходи

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України).

 

9.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються до Городенківської міської  ради

За адресою 78103, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Городенка, вул. Шевченка Тараса, буд. 77, e-mail: gmr.if.ua@gmail.com

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк громадського обговорення (надання пропозицій та зауважень) заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки визначено 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті Городенківської міської ради.

Відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території в м. Городенка по вул. Височана, 2 (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2621610100:01:001:0356) Городенківської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області» передбачено 15 днів з дня отримання органами виконавчої влади такої заяви.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень